Kernwaarden

 Onze kernwaarden zijn:

  • Welbevinden dit uit zich in het feit dat elk kind zichzelf durft te zijn, zelfvertrouwen heeft en open is naar zichzelf en de omgeving. Het heeft plezier in leren en is veerkrachtig. 
  • Betrokkenheid uit zich in het feit dat we zorgen voor boeiend onderwijs waardoor kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren. Kinderen bewegen aan de grens van hun mogelijkheden en wordt geprikkeld door een rijke leeromgeving. 
  • Solidariteit uit zich in het feit dat kinderen en professionals op een brede wijze met elkaar samenwerken. We kijken hierbij over onze grenzen en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onze leefomgeving.   
  • Autonomie; een kind krijgt de kans zichzelf te zijn en zichzelf te ontwikkelen. In de persoonsvorming proberen we kinderen op te leiden tot wereldburgers, waarij een kind ook zelf verantwoordelijk is voor de eigen ontwikkeling. 
  • Plezier; elk kind hoort met plezier naar school te gaan om optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit komt naar voren bij vieringen, maar ook in de reguliere schooldag.