Verkeersveiligheid

Onze school is een BVL-school. Dit betekent, naast actieve verkeerseducatie, dat we ook een verkeersveilige omgeving wil creëren in samenwerking met de gemeente. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld, waarin we beschrijven welke activiteiten we ondernemen in het kader van de verkeersveilighied. 
In juli 2022 is een schoolzone rondom de school gecreëerd.