De medezeggenschapsraad

Onze school heeft een betrokken medezeggenschapsraad (MR). De MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR heeft bijvoorbeeld instemming op formatie, studiedagen. Het werkverdelingsplan en schooltijd. Bij de begroting heeft de MR adviesrecht.


De MR bestaat uit:

Ward Geerts (voorzitter) oudergeleding (Elize (7), Ivan (5/6))
Yannick Wijngaards (lid) oudergeleding (Sam (3), Noah (4), Sophie (5/6))
Monique Goossen-Walraven (lid) oudergeleding (Yfke Goossen (1/2))
Niels Huijsmans (lid, groep 7) personeelsgeleding
Lieke Schoones (lid, groep 6) personeelsgeleding
Fieke Lucassen (lid, groep 1-2 , 3 en HB coördinator) personeelsgeleding

De MR is te bereiken via: mraventurijn@borgesius.net