Het kwaliteitsforum

Op onze school werken we ook met een kwaliteitsforum. Het kwaliteitsforum bestaat uit een actieve groep ouders die gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken. Soms raakt het beleid, soms delen ouders signalen die ze op het schoolplein opvangen. Het kwaliteitsforum heeft als doel de kwaliteit op school te waarborgen en te verbeteren.

Het kwaliteitsforum fungeert als critical friend van de school, maar heeft verder geen instemmings of beslissingsbevoegdheden.
 

Het kwaliteitsforum bestaat uit:

Nicole Wijngaards (Sam  groep 3, Noah  groep 4, Sophie groep 5/6)
Dionne Oomen (Aafke, groep 8, Jitse, groep 5/6, Yuup groep 4)
Marije Bestebreur (Jop groep 8, Boris groep 1-2)
Annemarie van Gameren (Guus groep 7)
Marieke Verbogt (Willem groep 3)
Robin de Vries (Vincent groep 8)
Monique Geerts (Ivan groep 5/6, Elize groep 7)


Het kwaliteitsforum is te bereiken via: kwaliteitsforumaventurijn@borgesius.net