Social Schools

De Social Schools app gebruiken we voor de communicatie met de ouders. Het is een veilige en afgesloten communicatie-app. We gebruiken de app voor de volgende mogelijkheden:
- Ouders kunnen berichten sturen naar de leerkracht van hun kind
- Ouders kunnen berichten onderling naar elkaar sturen
- Ouders kunnen contact opnemen met MR en Kwaliteitsforum
- Absentie doorgeven
- Communicatie op school- en groepsniveau (bijvoorbeeld nieuwsbrief en weekupdates)
- Inschrijven voor oudergesprekken
- De jaarkalender is terug te vinden in Social Schools 

Ouders krijgen een inlogcode om te koppelen aan hun kind. Mocht er iets misgaan, bjivoorbeeld door opnieuw inloggen op een nieuw apparaat, kan er altijd een nieuwe koppelcode opgevraagd worden bij school.

Meer weten? Ga naar socialschools.nl